SUN PROPERTY - THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN SUN GROUP - NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CAO CẤP GẮN VỚI DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG
SUN PROPERTY - THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN SUN GROUP - NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CAO CẤP GẮN VỚI DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG

VIEN

Top 10 nhà phát triển bất động sản tiêu biểu năm 2021 – Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư

06/11/2023
Xuất sắc vượt qua nhiều ứng viên triển vọng, Sun Property lọt Top 10 nhà phát triển bất động sản tiêu biểu năm 2021, được kỳ vọng sẽ làm thăng hoa giá trị sống với những giá trị cốt lõi "chất lượng - đẳng cấp - khác biệt" trong từng sản phẩm.

Xuất sắc vượt qua nhiều ứng viên triển vọng, Sun Property lọt Top 10 nhà phát triển bất động sản tiêu biểu năm 2021, được kỳ vọng sẽ làm thăng hoa giá trị sống với những giá trị cốt lõi "chất lượng - đẳng cấp - khác biệt" trong từng sản phẩm.

  • Tag:
SUN PROPERTY - THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN SUN GROUP - NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CAO CẤP GẮN VỚI DU LỊCH NGHỈ DƯỠNGSUN PROPERTY - THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN SUN GROUP - NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CAO CẤP GẮN VỚI DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG