SUN PROPERTY - THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN SUN GROUP - NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CAO CẤP GẮN VỚI DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG
SUN PROPERTY - THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN SUN GROUP - NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CAO CẤP GẮN VỚI DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG

VIEN

Hon Thom Paradise Island – Giải thưởng IPA cho Dự án phát triển nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam năm 2023

06/11/2023
Với concept phát triển đột phá cùng các chuỗi tiện ích, dịch vụ tinh hoa trên thế giới, Hon Thom Paraside Island đã và đang mang tới cho khách hàng trải nghiệm độc đáo, chạm đủ mọi nhu cầu, mọi lứa tuổi, trở thành dự án phát triển nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam

Với concept phát triển đột phá cùng các chuỗi tiện ích, dịch vụ tinh hoa trên thế giới, Hon Thom Paraside Island đã và đang mang tới cho khách hàng trải nghiệm độc đáo, chạm đủ mọi nhu cầu, mọi lứa tuổi, trở thành dự án phát triển nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam

  • Tag:
SUN PROPERTY - THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN SUN GROUP - NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CAO CẤP GẮN VỚI DU LỊCH NGHỈ DƯỠNGSUN PROPERTY - THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN SUN GROUP - NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CAO CẤP GẮN VỚI DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG